COPYTRADE-MỤC ĐÍCH GÌ?

#THEO CÁCH CHÔT CHỐT
#THEO NHƯ NÓ LÀ
#NOW TRADING

NHÓM

TẠI SAO COPY TRADE LẠI LÀ CHẾT CHÙM

ĐĂNG KÝ COPY

Tại sao copy trade lại là chết chùm ...

Đừng tin ai cho tới khi chúng ta nhìn thấy tư duy X hay tỷ lệ nạp rút / Phong cách đấu 1 tài khoản copy vào số tk to hoàn toàn có thể xẩy ra chết chùm / Hãy quản lý vốn theo team định dạng
1. Team hedging system 
2. Team đối xung 
3. Team ngược hướng ...

Xem chi tiết

Tại sao chọn chúng tôi

 • Quan điểm copy trade là chết chùm nên phải setup theo hệ thống tài khoản
 • Team AZURA đánh xuôi Team JAPAN đánh ngược 
 • Phân bổ trạng thái team Đánh DCA trên 
 • Trạng thái DCA dưới đa dạng tài khoản 
 • Hedging và tư duy X 
 • Quản lý tài khoản đấu chéo 
 • Copy trade đấu theo cặp
 • Cặp đối nghịch
 • Cặp vàng 
 • Cặp DCA 
 • Cặp DCA ngược 
 • Từ đó theo phong cách chốt chốt nowtrading
QUAN ĐIỂM 50 50 CHIA TỈ LỆ
TƯ DUY X 
TỶ LỆ COM LOT LÀM BẢO HIỂM

COPY TRADE TEAM ÔNG GIÀ